Mối liên hệ giữa tình trạng thiếu hụt vitamin D, vitamin K1, K2 và gãy xương đùi

Chia sẻ với bạn qua email

Nghiên cứu do tiến sĩ Tetsuo và cộng sự tại bệnh viện Tamana, ĐH Y Dược Kobe (Nhật) tiến hành ở 99 bệnh nhân bị gãy xương đùi, ở độ tuổi từ 82-86. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition năm 2011.

Nhóm nghiên cứu tiến hành chia các tình nguyện viên thành 2 nhóm theo giới tính:

- Nhóm các cụ ông: 27 người, so với 27 cụ ông không bị gãy xương

- Nhóm các cụ bà: 72 người và so sánh với 72 cụ bà không bị gãy xương

Kết quả kiểm tra nồng độ vitamin D và vitamin K1, K2 trong máu cho thấy hầu hết bệnh nhân gãy xương đều có nồng độ vitamin D và vitamin K1, K2 trong máu ở mức thấp.

- Ở nhóm các cụ bà:

  • Nồng độ vitamin D chỉ ở mức 9ng/ml, đây là tình trạng thiếu vitamin D nghiêm trọng. Trong khi ở nhóm đối chứng, nồng độ vitamin D trong máu là 18,6 ng/ml.
  • Nồng độ vitamin K1 trong máu của các bệnh nhân bị gãy xương chỉ 0,46 ng/ml thấp hơn so với nhóm đối chứng 0,77 ng/ml.
  • Nồng độ vitamin K2 trong máu của các bệnh nhân bị gãy xương chỉ 2,67 ng/ml thấp hơn so với nhóm đối chứng 10,8 ng/ml.

- Ở nhóm các cụ ông:

  • Nồng độ vitamin D chỉ ở mức 19ng/ml, đây là tình trạng thiếu vitamin D nghiêm trọng. Trong khi ở nhóm đối chứng, nồng độ vitamin D trong máu là 20,7 ng/ml.
  • Nồng độ vitamin K2 trong máu của các bệnh nhân bị gãy xương chỉ 1,60 ng/ml thấp hơn so với nhóm đối chứng 4,28ng/ml.

Kết quả khảo sát cho thấy 90% bệnh nhân đều có nồng độ vitamin D trong máu dưới 20ng/ml, nồng độ vitamin K2 trong máu dưới 2,67 ng/ml và nồng độ vitamin K2 trong máu dưới 2,67 ng/ml. Kết quả này chứng tỏ thiếu vitamin D và vitamin K1, K2 có liên quan chặt chẽ đến gãy xương đùi. 

Tetsuo et al, 2011. High prevalence of hypovitaminosis D and K in patients with hip fracture. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 20 (1): 56-61


Trở về | Bình luận

Đặt hàng

Mua tại các nhà thuốc : xem chi tiết

TP.HCM: (08) 3519 3120

  Hà Nội: 0904 216 456